ಅಸಲಿ ಪೋಡಿ

General information ಅಸಲಿ ಪೋಡಿ ಜಮೀನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಅಸಲಿ ಪೋಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ

ರೈತರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಈಗ ಪಹಣಿಯಂತೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಸರ್ವೆ ಪೋಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್(Download) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೈತರು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ(Officer) ಬಳಿಯೂ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಸಾ ಸರ್ವೆ ಪೋಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ಮೊಬೈಲ್…