ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

General information ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೊಬೈಲ್

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓರಿಜಿನಲ್(ಅಸಲಿ) ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮತ್ತೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರಲು…