ಊರು

General information ಊರು ಮ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

ಊರಿನ ಮ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಭಾರತ ನಕ್ಷೆ(Indian Map), ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪ್(Karnataka Map), ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮ್ಯಾಪ್ (District Map)ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕುಗಳು, ತಾಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು, ಈ ಊರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೌದು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮ್ಯಾಪ್ …