ಕೆಲಸ

General information ಕೆಲಸ ಪಟ್ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್

ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ? ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ(Work) ಮುಗಿದಿದೆ? ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ(Money) ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ (Mobile)ನಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹೌದು, ಇಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ(Technology) ಎಷ್ಚು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಟೇಟಸ್(Status) ಸಹ…