ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ

Government Scheme ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನಾ

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯು 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಈ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ ಫೋನಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಬಾಂಡ್ ಹಂಚಾರ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ LICನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೇತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ…