ವಿಳಾಸ

General information ಮ್ಯಾಪ್ ಲೈವ್ ಲೋಕೆಷನ್ ವಿಳಾಸ

ಲೈವ್ ಲೋಕೆಷನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಳಸಿ ವಿಳಾಸ ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇತ್ತೀಚಿನ Busy ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಳಗದವರ ಮನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡುಕುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ (Place) ನಿಂತಿರುತ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕಾದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಲೋಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಪ್(Location Map) ಕಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ವಿಳಾಸ (Adress) ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ…