ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ
October 20, 2021

POST OFFICE

1 min read

Post Office Senior Citizen Savings Scheme (SCSS)- ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಸಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಹಲವು ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ....

error: Content is protected !!