ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ
October 20, 2021

SAVADATTI

ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಳ ,ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಹಾಗೂ ಚಿಂಚಲಿ ಮಾಯಕ್ಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ನಿರ್ಬಂಧ. ________ ಬೆಳಗಾವಿ - ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ...

error: Content is protected !!