ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ
October 20, 2021

Month: October 2021

ಬಂಕಾಪುರ (ಸುದ್ದಿತರಂಗ ಅ,01) - ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಸರಕಾರ ಹಲವು ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಿತ್ತು. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮದ್ಯ...

error: Content is protected !!