June 13, 2021

#attack

1 min read

ಹಾವೇರಿ- ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕುಚಿಕು ಗೆಳೆಯರು. ಮೆನಸಿಣಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ ತಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಹೇಳಿಯೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗೆಳೆಯನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟು...

error: Content is protected !!