July 25, 2021

#cancerawareness

ಗೊಟಗೋಡಿ/ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎನ್.ಗಂಗಾನಾಯಕ್...

error: Content is protected !!