June 18, 2021

Chhatrapati shivaji maharaj

ಮಹಾರಾಜ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ದಿನ: ಮುಂಬಯಿ: ಇದು ಮರಾಠಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಾವಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಆರಂಭವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿತು. ಈ ದಿನವೇ...

error: Content is protected !!