June 18, 2021

#clothshop

1 min read

ಹಾವೇರಿ - ಶೋ ರೂಮ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹೀರವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಿಲ್ ನಮೂದಿಸಿದ ಶೋ...

error: Content is protected !!