July 25, 2021

#cybercrime

1 min read

ಎ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ-ಇ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಾವೇರಿ: ಎಷ್ಟೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಡಳಿತದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ...

error: Content is protected !!