June 18, 2021

Drinking water

ಹಾವೇರಿ - ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಪರಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದ ಜೆಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್...

error: Content is protected !!