July 25, 2021

#havanoru

ಹಾವೇರಿ - ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಭರತ್ ಹುಣ್ಣುಮೆ ಮರುದಿನವೇ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಲತೇಶ ಸ್ವಾಮೀಯ ಕಾರ್ಣೀಕೊತ್ಸವ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದಂತೆ ದೈವವಾಣಿ ನುಡಿಯಲು ಗೊರವಯ್ಯ ಬಿಲ್ಲನೇರುವಾಗ...

error: Content is protected !!