June 13, 2021

#rape

ಹಾವೇರಿ - ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮನಮಟ್ಟಿ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಅಗ್ರೀ‌‌ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಸಹಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ...

error: Content is protected !!