June 13, 2021

Vijeyendra

1 min read

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಯಾರ್ರೀ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆತ ಏನು ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನಾ. ನಾವು ಎಂಟು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು. . ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನಾ...

error: Content is protected !!