ಆಸ್ತಿ

General information ಆಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾಖಲೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ (Gram panchayat) ವ್ಯಾಪ್ತಿ(Scope)ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ (check) ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ(Certificate)ಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್(Download) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಖರೀದಿ(purchase) ಮಾಡುವ ಆಸ್ತಿ (Property) ಯ ಅಸಲಿ ಮಾಲೀಕರಾರು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಆಸ್ತಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು…