ಜನಸೇವಕ

Government Scheme ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನಾ

ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು (State Government) ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ‌‌. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ (Government service)ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸರದಿಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.   ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ…