ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ

General information ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಸಹಾಯಧನ

ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ (Scheduled caste) ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(Economic Development) ಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಅರ್ಹ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ (ಕೆಲಸ) ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ (young People) ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ (Two Wheeler) ಖರೀದಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ (Assistance Fund) ನೀಡಲು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ…