ಬ್ಯಾಂಕ್

General information ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ

ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ನೋಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೇಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್(Credit Score).  ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ (Bajaj Finance), ಮಣಿಪುರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ (Manipur Finance) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಅವರು ನೋಡುವುದು ಕ್ರೇಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್(Credit Score). ನಿಮ್ಮ…